Metro Holding TazminatPolitikasi

Tazminat Politikası

Şirketimiz çalışanlarına yönelik tazminat politikası, yürürlükteki 4857 sayılı İş Kanunu, yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükte olan 14. Maddesi çerçevesinde yürütülmektedir.