Metro Holding BagisPolitikasi

Bağış Politikası

ŞİRKET BAĞIŞ POLİTİKASIŞirket sosyal sorumluluk kapsamında Yönetim Kurulu’nun onayıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir. Bağışın Şekli, miktarı ve yapılacağı gerçek ve tüzel kişinin seçiminde Şirketin kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Şirket Bağış ve yardıma ilişkin politikasını hazırlayarak Genel Kurul onayına sunar.Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.