Metro Holding Şirket Genel Bilgileri

ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ:
ŞİRKET ADI: METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ŞİRKET ADRES BİLGİLERİ: BÜYÜKDERE CAD. METROCİTY İŞMERKEZİ NO:171 A BLOK KAT:17 ŞİŞLİ / İSTANBUL
POSTA KODU:34 330
TELEFON NO: 0 212 319 28 00
FAKS NO: 0 212 319 28 00
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ TELEFON NO : 0 212 319 28 11
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ FAKS NO : 0 212 319 28 00
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ: info@metrogrubu.com.tr
İŞLEM GÖRDÜĞÜ BORSA: BORSA İSTANBUL
BIST SEKTÖR: MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
BIST KODU:METRO
BISTA ENDEKS: -ULUSAL PAZAR -BIST HOLDİNG VE YATIRIM / -BIST İstanbul / -BIST MALİ / -BIST TÜM / -BIST ULUSAL / -BIST 100 / -BIST 100-30
HALKA ARZ TARİHİ:1988
HALKA AÇIKLIK ORANI:57,26
ÖDENMİŞ SERMAYE :300.000.000 TL


https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/1120-metro-ticari-ve-mali-yatirimlar-holding-a-sSermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı(TL) Sermayedeki Payı(%) Oy Hakkı Oranı(%)
GALİP ÖZTÜRK TURİZM YATIRIMLARI A.Ş 128.181.104 42,73 42,73
DİĞER 171.818.896 57,27 57,27
TOPLAM 300.000.000 100 100
Fiili Dolaşımdaki Paylar
Borsa Kodu Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL) Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)
METRO 171.597.231,46 57,19
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 0,01 TRY 300000000 TRY 100 Yok İşlem Görüyor