Genel Kurul Bilgilendirme

2018 YILINA AİT GENEL KURUL BİLGİLERİ

Metro Holding Hazirun Okumak için tıklayınız.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı Okumak için tıklayınız.
Genel Kurul Esas Sözleşme Tadil Metni Okumak için tıklayınız.
Genel Kurul İlan Metni Okumak için tıklayınız.
Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu Okumak için tıklayınız.


2017 YILINA AİT GENEL KURUL BİLGİLERİ

Ayrılma Hakkı Talep Formu için tıklayınız.
Metro Holding Hazirun Okumak için tıklayınız.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı Okumak için tıklayınız.
Genel Kurul İlan Metni Okumak için tıklayınız.
Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu Okumak için tıklayınız.


2016 YILINA AİT GENEL KURUL BİLGİLERİ

Metro Holding Hazirun Okumak için tıklayınız.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı Okumak için tıklayınız.
Genel Kurul İlan Metni Okumak için tıklayınız.
Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu Okumak için tıklayınız.


2015 YILINA AİT GENEL KURUL BİLGİLERİ

Metro Holding Hazirun Okumak için tıklayınız.
Genel Kurul İlan Metni Okumak için tıklayınız.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı Okumak için tıklayınız.


2014 YILINA AİT GENEL KURUL BİLGİLERİ

Metro Holding Hazirun Okumak için tıklayınız.
Genel Kurul Vekaletname Örneği ve İmza Beyannamesi Okumak için tıklayınız.
Genel Kurul Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adayları Okumak için tıklayınız.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı Okumak için tıklayınız.


2013 YILINA AİT GENEL KURUL BİLGİLERİ

Metro Holding Hazirun Okumak için tıklayınız.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı Okumak için tıklayınız.
Genel Kurul İlan Metni Okumak için tıklayınız.
Genel Kurul Vekaletname Örneği ve İmza Beyannamesi Okumak için tıklayınız.
Genel Kurul Gündemi Okumak için tıklayınız.


2012 YILINA AİT GENEL KURUL BİLGİLERİ

Metro Holding Hazirun Okumak için tıklayınız.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı Okumak için tıklayınız.
Genel Kurul Gündemi Okumak için tıklayınız.
Genel Kurul Vekaletname Örneği ve İmza Beyannamesi Okumak için tıklayınız.
Genel Kurul Esas Sözleşme Tadil Metni Okumak için tıklayınız.
Genel Kurul Usul ve Esasları İç Yönergesi Okumak için tıklayınız.
Genel Kurul Yönetim Kurulu Özgeçmişleri Okumak için tıklayınız.